Blivande lärare, empati och mentorskap ( In Swedish)

-En kvalitativ studie om hur blivande lärare utvecklar sin empatiska förmåga genom mentorskap
Resultatet visar att alla de intervjuade upplevde att deras empati hade utvecklats genom att de haft en nära relation och tät kontakt med en person som hade en helt annan livssituation än de själva
By Kajsa Carlsson och Adriana Eriksson, Högskolan i Halmstad (2018) 

Click here to down load the paper

Leave a Reply

Your email address will not be published.